Consultanta business End to End | Sostenia

Abordarea

End-to-End.

Este maniera de lucru care dă rezultate mai bune pe termen lung. Procesele de afaceri sunt de regulă interconectate și, din acest motiv, recomandăm o abordare concomitentă a activităților dintr-o arie.


Află mai multe

Câte procese, atâtea obiceiuri

Fie că vorbim de procesul de vânzare, de aprovizionare sau de gestionare stocuri, avem de regulă mai multe seturi de activități realizate de mai multe departamente.

Într-o abordare End-to-End, distribuim aceste activități într-o hartă de proces completă și surprindem toate particularitățile și interacțiunile dintre activități.

În acest fel, avem o viziune globală a procesului și putem identifica toate oportunitățile de optimizare, chiar dacă planul de implementare se stabilește pe o perioadă ceva mai mare.


De la preluarea unui ordin de vânzare până la primirea acestuia sau de la o comandă de aprovizionare la primirea și plata către furnizori, în majoritatea companiilor există o succesiune de activități în diferite departamente. Acestea sun interfațate în timp real sau nu, cu mai multe sau mai puține întreruperi în proces sau cu activități mai mult sau mai puțin manuale , dificil de controlat.

Vă propunem o abordare End-to-End bazată pe experiența acumulată până acum. Este o alternativă la abordarea clasică, pe un proiect care ne permite să nu ne întoarcem la un proiect îmbunătățit anterior, după ce am înțeles că atunci când îl conectam în amonte sau în aval cu alte proiecte suntem nevoiți sa revenim la el și să-l adaptăm.


Alegem un proces

Într-o primă fază, alegem primul proces End-to-End pe care să-l abordăm.

Harta activităților

Vom pune într-o hartă toate subprocesele sau activitățile realizate și legaturile dintre ele.

Lista îmbunătățirilor

În colaborare cu cei implicați, vom identifica toate îmbunătățirile ce pot fi aduse procesului.

Plan de măsuri

Îmbunătățirile se prioritizează în baza unei proceduri, în funcție de impact și efort și devine un plan asumat de implementare.

Te preocupă procesul de Procurement to Pay sau Order to Cash?

Hai să analizăm împreună harta completă a procesului, cu toate activitățile implicate!

La început

Felul în care începem este foarte important ....

Demararea colaborării

De la începutul procesului colaborăm cu cei implicați în proces pentru o înțelegere completă și corectă a provocărilor îmbunătățirii.

De la AS IS la TO BE

Punem procesul actual față în față cu cel dorit după îmbunătățire, ne propunem obiective concrete și măsurabile.

Eliminare MUDA

Eliminăm pierderile din proces, generate de timpii de aşteptare, întreruperi sau inconsistenţe.

Pe parcurs

... pentru că așa livrăm ceea ce se așteaptă

Abordare AGILE

Separăm îmbunătățirile rapide de cele care necesită mai mult timp, începem cu ceea ce putem livra rapid și planificăm clar restul.

Detaliere plan de măsuri

Lista măsurilor este prioritizată în funcție de impactul pozitiv adus și de efortul de implementare estimat.

Noul proces

La final, verificăm noul proces și validăm realizarea obiectivelor propuse inițial.

Cookie settings