VSM - Value Stream Mapping

VSM

An instrument originally developed under the name 'Value Added Flow Map' in Japan, VSM helps users discover the real situation of losses in internal processes.

Find out moreVSM is a working method for mixed teams: the client and Sostenia consultants. The entire process is based on collaboration between those who actually perform the process and Sostenia consultants. However, involvement of members from other departments of the company, 'customers,' or 'suppliers' is also recommended in this process. 

Focus on the process

As a team, we all focus strictly on the process and manage to decipher it with all its aspects. We evaluate or measure times, calculate the total length of the project (lead time).

Redesign


We retain only tasks that generate added value, distribute them among roles and responsibilities, and propose solutions to eliminate errors and losses from the initial project.

We identify loses


We highlight everything that is abnormal, unnecessary, inefficient, without added value, generating errors, delays, or losses. Each of these instances becomes an opportunity for improvement.                           ​

Digitalization

For those optimizations that can no longer be implemented solely through process redesign, the Sostenia consultant proposes digitization solutions that will lead to the significant qualitative leap sought.

Echipa Sostenia vă oferă peste 17 ani de experiență în gestionarea îmbunătățirii continue prin tehnica Kaizen și utilizarea metodei VSM în optimizarea proceselor de afaceri. 

Metodologia VSM

în abordarea proiectelor


Fiecare activitate

Procesul este împărțit în fiecare activitate care este efectuată, distribuită unui rol și unui executant. Pentru fiecare activitate se evaluează timpul operațional necesar executării.


Harta procesului actual

Activitățile din proces sunt plasate în fluxul curent și sunt interconectate astfel încât să avem o imagine a procesului în etape și în ansamblu. Pentru fiecare etapă și pentru întregul proces, se calculează timpul de execuție sau timpul total de execuție.


Harta fluxului de valoare

Echipa reconfigurează procesul, elimină pierderile și recalculează timpul operațional și timpul de desfășurare pentru activități, etape și pentru noul proces în ansamblu.

VSM

înseamnă colaborare

Este genul de interacțiune dintre membrii echipei, care vizează împreună același rezultat: un proces cu o valoare adăugată mai mare.

Ai nevoie de consultanță pentru îmbunătățirea proceselor de business?

Consultanții noștri te pot ajuta să crești productivitatea companiei și să economisești resurse.

Cookie settings