Fișa postului | Sostenia

Contabil

Bucuresti, România

Responsabilități

  • Recepție și verificare date facturi furnizori;
  • Verificare documentelor anexate facturilor de la furnizori (anexe, procese verbale etc.);
  • Verificare deconturi angajați și suport pentru întocmirea lor (la nevoie);
  • Comunicarea cu echipa și furnizorii/clienții contractați pentru gestionarea situațiilor curente (diferențe sold, confirmări sold, restanțe, plăți, încasări, transmitere diverse documente);
  • Înregistrare facturi furnizori și diverse note contabile în program de contabilitate și gestiune SAP;
  • Diverse înregistrări în Odoo - sistemul de gestiune a proiectelor;
  • Arhivarea documentelor de la furnizori și cele emise către clienți (o dată pe lună);
  • Asistență contabil șef pentru raportarea situațiilor financiare lunare sau anuale; 
  • Comunicarea cu ierarhicul superior si managementul pentru gestionarea diverselor situații generate de activitățile curente.